Txwj laus yog dabtsi ?

mardi 28 avril 2009 par yxmmp

Rooj txwj laus yog dabtsi tiag ? Puas muaj neeg yuav qhia tau thiab ?

Nyob zoo sawv daws, kwv tij neej tsa kev deb,

Hnub no kuv sau ntawv tuaj rau ntawm no rau qhov hais tias kuv tsis paub yuav nug qhov twg tiam sis kuv xav xav paub hais tias peb hmoob lub neej yav thaum ub muaj rooj txwj laus es rooj txwj laus nov hos yog dabtsi ?

Xav paub hais tias cov txwj laus ntawd lawv cov hauj lwm yog dabtsi tiag ?

Ntseeg tau hais tias qhov chaw no muaj cov laus cov hluas los nyeem es lawv yeej yuav paub qhia kuv thiab, kom yav tom ntej kuv txhob yuam kev thiab nkag siab yuam kev.

Lub sij hawm no, ntiaj teb hloov ntau heev, peb hmoob tus puav kuv kawm ntaub kawm ntawv siab lawm thiab es txawj ntse lawm. Peb txheej hluas tsis paub thiab nco txog lub neej qub lawm. Hnub no kuv thiaj li xav muab txheeb me me los khaws cia rau kuv tus kheej xwb.

Vam hais tias yuav muaj neeg nyeem kuv lo lus thov es yuav nkag siab kuv thiab es yuav muab lub siab thiab lub sij hawm los teb kuv lo lus nug.

Ua tsaug ntau ntau. Sib ntsib dua.

Sau npe, yxmmp.


Forum

 • Txwj laus yog dabtsi ?
  11 mai 2009

  Nyob zoo,

  Kuv kuj tsis yog tus neeg yuav los teb thiab qhia tau koj dab tsi txog koj cov lus nug sau saum toj no, tiam sis kuv nyeem koj cov lus tag, kuv txais tsis meej koj cov ntsiab lus. Yog koj tsis xav li cas, thov koj rov qab qhia kom meej koj cov lus koj xav paub. Xws li hais txog los lus ? lub nra hauj lwm ua ib tug tib neeg laus Hmoob li thaum ub ? Los yog ib lub luag hauj lwm twg uas peb ib cov Hmoob tau cob rau peb tej laus neeg tuav ?...

  Li no, yog hais tias cov laus neeg leej twg ho xav teb koj los nws thiaj yuav paub teb kom meej pub rau peb sawv daws paub tib si.

  Ua koj tsaug ntau thiab sib ntsib dua,

  Paj Huab Cua

  • Txwj laus yog dabtsi ?
   12 mai 2009, par yxmmp
   Nyob zoo os, Kuv teb kom meej los tau mas, kuv tsuas xav paub hais tias :
   - tsa ib lub rooj txwj laus es yuav tsa li cas ? Leej twg yog tus tsa ?
   - tsa tau no, lawv lus luag hauj lwm yog dabtsi ? Muaj li no xwb os. Ua tsaug uas nej teb kuv nawj.
  • Txwj laus yog dabtsi ?
   26 mai 2010, par Hmoob Guyane xwb
   Txwj laus yog dab tsi ? Nyob Hmoob zej Hmoob zos yav Los Tsuas teb. Hmoob tus txwj laus yog ib tug noj xwm sawv hauv ib cuab kwv tij los kom tau :
   - Hwj xwm nws cuab kwv tij kom nyob haum zej zos
   - nrog tu plaub ntug hais lus xaiv lus ncua (vim hmoob tsis paub avocat)
   - Hwj xwm tus txhooj tshoob
   - Nrog tus tswj zos sib tuav xam
   - Ua lub chaw sab laj rau txhua leej Tus txwv laus hmoob tsis yog yuav raug xaiv raug tsa los ntawm leej twg los li.Lawv muaj ib lub luag hauj lwm zoo li ib tug Xam txiav txim zoo li ib tug assistant social zoo li ib tug médiateur thiab kuj zoo li ib tug gardien de la tradition.Nyob hmoob zej hmoob zos yav ntuj qib qab mas tus txwj laus hmoob muaj cai txiav nqi plaub ntug nplua cov neeg txhaum coj tsis ncaj. Nws kuj muaj cai nyom yog lwm tus txwj laus los puas leej twg yog tias uas tsis ncaj ncees.Pawg kwv tij twg yog lawv muaj ib tug txwj laus los tus noj xwm nyaum nyaum ces pawg kwj tij ntawm muaj ntsis yog cov khaus vim ib zam tsis tau rau luag tej li ob yeej txoj cai me me xwb los cia li muab nplua.Tos Hmoob pheej hais tias pawg kwv tij ntawd mas phem kawg los vim yog lawv coj tus cwj pwm li lawv tus txwv laus los puas tus noj xwm xwb. Sau npe / Hmoob Guyane Cacao
Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 185110

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Divers   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr