Vaj Txheeb Soulivong SAVANG rooj tshoob nyob Canada Teb.

lundi 26 novembre 2007 par Longchiang

Hnub tim 9 lub 11 hli ntuj xyoo 2007 tas los no, Hlob Tub Suav LIS FOOM tau mus koom Vaj Txheeb Soulivong SAVANG rooj tshoob nyob Canada Teb. Tej neeg raug caw mus ua ntsej ua muag rau luag kuj muaj txog li 900 rau 1000 leej neeg. Tus nyab tshiab kuj yog Noob Huab Tais Muas Loob Tsev Neeg thiab. Luag muaj lub npe hu ua « Tiao Chansouk SOUKTHALA ».

Ob niam txiv Vaj Txheeb zoo nkauj zoo nraug thiab sib phim kawg nkaus. Vaj Txheeb Tiao Soulivong SAVANG yog Vaj Txheeb Tiao Vong SAVANG tus tub hlob. Tiao Vong SAVANG thiab nws niam nws txiv (Vaj Ntxwv Huab Tais Sisavang Vatthana thiab Poj Huab Tais Khamphoui) tau mus tas ib sim neej rau pem Nplog Liab cov tsev kaw neeg nraug txim lawm, uas kom laj mej pej xeem los tsuas txhua leej txhua tug thiab txhua pab neeg puav leej tu siab rau cov Nplog Liab lim hiam.

Hmo noj tshoob ntawd, kuj pom Colonel Soob Leej XYOOJ, peb Hmoob ib tug qub tub rog tuaj ua ntsej ua muag rau luag thiab.

Hmo ntawd, lub Xov Tooj Cua RFA thiab lub Xov Tooj Cua VOA kuj tau nug Hlob Tub Suav LIS FOOM txog ntawm Vaj Txheeb Soulivong SAVANG rooj tshoob, saib nws xav li cas. Nws kuj tau teb hais tias nws zoo siab tau tuaj koom Vaj Txheeb rooj tshoob no, uas tseem yog ib lub zoo sij hawm uas nws tau tuaj ntsib tej qub phooj ywg uas suav daws tau sib ncaim los tau ntau niaj ntau xyoo lawm. Hlob Tub Suav LIS FOOM zoo siab hais tias cov Noob Huab Tais yuav los kav lub teb lub chaw lawm tom ntej no tseem yuav muaj mus tsis so. Nws tau teb ob lub Xov Tooj Cua ntawd ntxiv thiab hais tias laj mej pej xeem los tsuas feem coob, tsis hais cov los tsuas thoj nam thiab cov tseem nyob hauv peb qub teb qub chaw huv si, puav leej hawm Vaj Ntxwv Huab Tais Tsev Neeg, tsuas yog Nplog Liab txoj cai yuam cai niaj hnub no tsis pub kom laj mej pej xeem tsa ncauj hais tau ib lo lus hlo. Tej no ua kom nws tu siab kawg nkaus, ua cas peb Haiv Neeg Los Tsuas muaj nyuag li 5 ntsuab leej neeg xwb, tseem yuav muaj ib pab neeg lim hiam siab ntais ntuj ua fuam luaj.

Cov duab Tub Suav LIS FOOM yees tsaws cia kuj muaj li nram no


- Vaj Txheeb Soulivong SAVANG thiab Tiao Chansouk SOUKTHALA, ob niam txiv tshiab Ob niam txiv Vaj Txheeb Soulivong SAVANG

Colonel Soob Leej XYOOJ thiab Hlob Tub Suav LIS FOOM
- Colonel Soob Leej XYOOJ thiab Hlob Tub Suav LIS FOOM


- Tiao Souvannaphouma tus ntxhais hlob, yuav txiv amelikas nyob Washington


- Nang Vannasone KEODARA, ib tug ntxhais xov xwm thiab cev lus hauv lub Xov Tooj Cua « The Voice of America »


- Madame Viengxay SANANIKONE-LOUANGKHOTH, tus "directrice" saib xyuas lub Xov Tooj Cua « Radio Free Asia – Lus Los Tsuas » nyob Washington


- Prisa TRICHANH, ib tug hu nkauj muaj lub npe nrov, ua ntej lub Teb Chaws Los Tsuas yuav poob rau Nyab Laj Liab Cob Tsib tes


Accueil du site | Contact | Plan du site | Espace privé | Statistiques | visites : 151509

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site 060 - Infos - Nouvelles - Xov xwm  Suivre la vie du site Autres Nouvelles   ?

Solidarité Hmong

Association de loi 1901
Siège social : 62 rue Bellezane ~ 77700 SERRIS

Contact:solidaritehmong@hotmail.fr